Home News Orient rods Bombus carbon throwing stick!

Orient rods Bombus carbon throwing stick!

Last year, champions of Croatian carp national league and competitors in World carp championship 2017., are using Orient rods Bombus throwing sticks. We visit them in Croatian lake Ilovsko on carp tournament cup.

Range of throw with this stick are extreme, and big advantage on long range tournament feeding area.

U novije vrijeme sve veći broj natjecatelja koji se takmiče u ribolovu šarana prakticira ribolov na velikim daljinama. Sa sistemima svakako i da nije problem većini ekipa loviti daleko, ali problemi često nastaju kad završi teško hranjenje. Lovite daleko ,a nemate s čim baciti mamac do svog hranilišta. Parametri daljina su svakojaki, ali uzmimo u obzir 150 -160 m!

Kobra Bombus idealna je za postizanje ovakvih daljina plasirajući mamac na zadanu točku. Probali smo bacati mamac 24 mm, i vjerujte ide (150-160 m), šta je u domeni kobre zaista ekstrem. U mnogim slučajevima ovo je velika prednost, jer ipak držati hranilište stalno aktivno hranom, sigurno je ogromna prednost.

Nekoliko ekipa iz HŠL-a već je naručila ove odlične kobre, među njima i ekipa Karas Bilje (na llovskom jezeru ekipa Taiger, koju smo posjetili).